• Inici
  • Notícies
  • El mes de juny comença el període d'informació, orientació i preinscripció per alumnes nous de les Escoles d'Adults del Bages

Notícies

01 de juny de 2022

El mes de juny comença el període d'informació, orientació i preinscripció per alumnes nous de les Escoles d'Adults del Bages

Aquest mes de juny l'alumnat nou pot passar pels centres per tal de sol·licitar informació i conèixer l'oferta educativa de cada centre així com formalitzar la preinscripció.

L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.

L’oferta educativa dels centres de formació d’adults té com a finalitat respondre a les necessitats i demandes formatives de l’entorn.

L’oferta educativa dels centres d'educació d'adults és la següent: ensenyaments de llengües (català, castellà, anglès i francès); COMPETIC (Informàtica) formació instrumental; educació secundària per a les persones adultes; curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM); preparació per a les proves d’accés (a cicles de grau mitjà i superior, a la universitat per a majors de 25 anys).

Què necessito per accedir-hi?

Amb caràcter general poden accedir a l'educació d'adults les persones que han complert 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural que inicien la formació.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l'any natural que inicien la formació si tenen un contracte laboral que les impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari o si són esportistes d'alt rendiment.

Excepcionalment, el director o directora dels serveis territorials corresponents pot autoritzar, amb un informe previ de la Inspecció d'Educació, la incorporació d'alumnes majors de 16 anys que no compleixen els requisits anteriors, però que es trobin amb circumstàncies que els impedeixen assistir als centres educatius ordinaris o que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol.

Al curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà poden accedir les persones que tinguin més de 17 anys o bé que els compleixen durant l’any natural en què inicien el curs.

Per cursar aquests estudis cal formalitzar la preinscripció d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Educació.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació amb l'excepció de les escoles municipals, en les qual s'ha d'abonar un preu públic. Per als centres d'altres titularitats, consulteu l'import en el centre corresponent.

Període de preinscripcions

CFMPA Sant Joan de Vilatorrada Cal Gallifa: ja obert.

Escola d'Adults de Súria: 3 de juny de 2022.

CFA Jacint Carrió i Vilaseca Del 21 al 29 de juny de 2022.

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

Escoles d'Adults del Bages

Podeu consultar l'oferta formativa de cada centre així com els períodes de preinscripció als portals web de cada centre, a continuació:

CFA Jacint Carrió i Vilaseca (Manresa)

CFMPA Sant Joan de Vilatorrada Cal Gallifa

Escola Municipal de Formació d'Adults de Súria

CFA Carme Karr (Centre Penitenciari Lledoners)


Altres notícies

Veure-ls totes