Qui som

Taula de la Formació del Bages

Un projecte que compta amb la participació dels agents econòmics i socials

La Taula de la Formació del Bages és un òrgan consultiu del Consell Comarcal del Bages en marxa des del 2018 que el conformen més de 35 agents educatius, socials i econòmics de la comarca relacionats, principalment, amb la formació per al treball.

L’objectiu de la Taula és, mitjançant la concertació i la col·laboració de tots els agents, aconseguir la màxima agilitat i flexibilitat en l’adaptació de la formació als canvis socioeconòmics que estem vivint com a territori, ajustar l’oferta formativa a les demandes del teixit productiu i del mercat de treball i incidir en els organismes competents per a aconseguir aquelles millores que siguin necessàries per la competitivitat de la comarca.

Entitats adherides

Generalitat de Catalunya

Administració local

Universitats, centres de formació professional i de formació ocupacional

Agrupacions empresarials, sindicats i empreses a títol personal

Institucions i entitats comarcals


FormaBages és una
iniciativa impulsada pel: