Qui som

La Taula de la Formació del Bages: un exemple de concertació territorial entre agents econòmics i socials per a la millora de la formació per al treball a la comarca

La Taula de la Formació del Bages: un exemple de concertació territorial entre agents econòmics i socials per a la millora de la formació per al treball a la comarca

Un projecte que compta amb la participació dels agents econòmics i socials

La Taula de la Formació del Bages és un òrgan consultiu del Consell Comarcal del Bages en marxa des del 2018 que el conformen més de 35 agents educatius, socials i econòmics de la comarca relacionats, principalment, amb la formació per al treball.

L’objectiu de la Taula és, mitjançant la concertació i la col·laboració de tots els agents, aconseguir la màxima agilitat i flexibilitat en l’adaptació de la formació als canvis socioeconòmics que estem vivint com a territori, ajustar l’oferta formativa a les demandes del teixit productiu i del mercat de treball i incidir en els organismes competents per a aconseguir aquelles millores que siguin necessàries per la competitivitat de la comarca.

La Taula de la Formació del Bages i el Programa FormaBages són accions desenvolupades pel Consell Comarcal del Bages que compten amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. 


FormaBages és una
iniciativa impulsada pel:

Entitats adherides

Generalitat de Catalunya

Administració local

Universitats, centres de formació professional i de formació ocupacional

Agrupacions empresarials, sindicats i empreses a títol personal

Institucions i entitats comarcals