• Inici
  • Notícies
  • El col·lectiu de graduats en FP mostra un atur 30 punts inferior al del conjunt de joves catalans

Notícies

02 de gener de 2023

El col·lectiu de graduats en FP mostra un atur 30 punts inferior al del conjunt de joves catalans

La formació professional genera major ocupabilitat a Catalunya. El percentatge de persones graduades en FP que busquen feina és del 12,28%, gairebé 30 punts per sota de la mitjana d’atur juvenil, que és del 42,26% en la data d’elaboració de l’Estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2022. Aquest treball analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades del curs 2020-2021 en ensenyaments professionals, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estudis. El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya.

Segons l’estudi, els titulats en FP tenen un percentatge d’inserció laboral del 52,05%. En el context de la superació de la pandèmia de Covid-19, aquest percentatge és gairebé 7 punts superior al de l’última publicació de l’estudi, el 2021, quan era del 45,32%. Concretament, el 33,57% dels enquestats treballen i el 18,48% estudien i treballen. Per altra banda, el 35,67% de graduats en FP continuen estudiant (pel que el percentatge de continuïtat formativa se situa en el 54,15%). L’estudi també conclou que el curs 2020-2021 hi va haver un total de 53.590 graduats d’FP, 3.200 més que en l’anterior treball. Desglossat, l’augment és de 728 graduats al grau mitjà i de 2.472 al grau superior.

L’FP Dual incrementa la inserció

Pel que fa a l’FP dual, hi va haver un total d‘11.288 alumnes matriculats, 3.547 més que el curs anterior. En aquesta modalitat s’ha registrat un percentatge d’inserció laboral del 61,47%, gairebé 5 punts superior al de l’anterior enquesta, i una taxa de continuïtat formativa del 49,18%, gairebé 2 punts superior. Un 41,30% dels enquestats treballa en exclusiva i un 20,17% ho compagina amb els estudis. En canvi, un 9,52% dels graduats en modalitat dual es troba buscant feina, un nivell inferior al 12,28% del conjunt dels ensenyaments professionals. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.

Altres dades

La inserció laboral varia pel que fa al grau mitjà (GM) i al grau superior (GS). Les persones graduades en GS presenten una inserció laboral més alta -64,39%- respecte el GM -39,14%-. Això s’explica perquè majoritàriament els graduats mitjans opten per continuar amb la seva formació, sobretot estudiant cicles de GS.

L’empresa de pràctiques continua sent la primera via d’obtenció de feina per als graduats de GS, amb un 24% del total, i la xarxa personal de contactes ho és per un 23,45% dels graduats en cicles de GM. Augmenta el percentatge de contractació indefinida entre tots els graduats: entre els tècnics superiors passa del 36,23% de l’any passat al 46,07% de 2022, i entre els tècnics de grau mitjà del 26,27% al 35,20%.

Retribucions

Les dones graduades predominen en les rendes del treball mensuals netes inferiors a 1.200 euros, mentre que els homes prevalen en els superiors a aquesta quantia. Els homes graduats, per altra banda, depenen més que les dones dels canals per obtenir feina que els poden prestar un suport més assistit: la xarxa de relacions personals, el centre docent o l’empresa familiar; en canvi, les graduades obtenen feina a través de canals menys propers, com l’empresa de pràctiques, la resposta a anuncis o l’enviament de currículum.

Famílies professionals

Hi ha setze famílies professionals d’ensenyaments d’FP que superen el 50% d’inserció laboral, i les que superen el 60% són les indústries extractives (80,0%), energia i aigua (67,9%), química (65,37%), instal·lació i manteniment (62,76%) i fusta, moble i suro (62,16%), i els ensenyaments esportius tenen una inserció del 60,93%. En el cas d’energia i aigua i instal·lació i manteniment, són sectors emergents relacionats amb les energies renovables i el medi ambient.

Continuïtat formativa

Respecte els estudiants que decideixen seguir formant-se, els de GM trien, majoritàriament, cursar un GS: ho decideix un 82,66% dels que continuen estudiant. Un 9,06%, en canvi, opta per un altre GM. Els estudiants de GS que trien seguir estudiant ho fan, en un 61,41%, a la universitat, i en un 22,41% en un altre GS.

Oferta formativa al Bages

Segons l'estudi, per als CFGM, les famílies professionals que obtenen els percentatges més elevats d'inserció laboral, major relació entre feina i estudis i salaris de més de 900€ són: Energia i Aigua, Indústries extractives i Sanitat.

Al Bages pot cursar-se el CFGM Excavacions i sondatges a l'Institut Mig-Món de Súria que pertany a la família professional d'Indústries Extractives. I pel que respecta a la família professional de Sanitat, al Bages s'ofereix el CFGM de Cures auxiliars d'infermeria a l'Institut Guillem Catà, a l'Escola Diocesana de Navàs i a Joviat. També poden cursar-se el CFGM de Farmàcia I Parafarmàcia a l'Institut Guillem Catà i a Joviat i el CFGM d'Emergències Sanitàries a l'Escola Diocesana de Navàs i a Joviat.

Per la seva banda, pel que fa als CFGS, les famílies professionals amb els millors indicadors laborals són: Instal·lació i manteniment, Fabricació Mecànica, Química i Ensenyaments esportius. 

Al Bages s'ofereix el CFGS de Mecatrònica Industrial a l'Institut Lacetània pertanyent a la família professional d'Instal·lació i manteniment. Pel que fa a la família professional de Fabricació Mecànica, a l'Institut Lacetània poden cursar-se el CFGS de Disseny en fabricació mecànica i el CFGS de Programació de la producció en fabricació mecànica. Pel que fa a ensenyaments esportius, l'Institut Quercus i Joviat ofereixen el CFGS en Condicionament físic i el CFGS d'Ensenyament i animació socioesportiva. D'altra banda, Joviat ofereix els estudis de grau superior de nombroses disciplines esportives.


Altres notícies

Veure-ls totes