• Inici
  • Notícies
  • El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya presenta dos projectes per la formació i orientació de persones treballadores.

Notícies

16 de febrer de 2023

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya presenta dos projectes per la formació i orientació de persones treballadores.

Els programes “Conforcat A MIDA” i “Projecta’t” es van presentar a la Jornada de Programes del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que va tenir lloc ahir a la Sala d’Actes del Palau Firal de Manresa.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya presenta dos projectes de gran interès per al teixit empresarial i productiu del territori. “Conforcat A MIDA” i el “Programa PROJECTA’T” tenen per objectiu donar resposta a les necessitats canviants dels diferents sectors productius del territori.  


El Programa Conforcat A MIDA, subvenciona accions de formació per a donar resposta a les necessitats formatives de les empreses per millorar la seva competitivitat.


El recurs, adreçat a empreses, agrupacions empresarials i entitats sectorials que representin empreses i/o treballadors, permet formar a persones en actiu i/o persones en situació d’atur per la seva posterior incorporació al mercat laboral.


La subvenció preveu una bestreta del 100% del pagament del finançament atorgat en el moment de la resolució, és a dir, es disposa del finançament abans d’iniciar la formació; permet una subcontractació del 100%, inclosa la gestió; i és cofinançable de manera privada o pública.


La previsió és que el període de sol·licitud de subvenció comenci la primera setmana de març i les formacions es puguin realitzar entre els mesos de maig/juny de 2023 i juny de 2024.


Més informació a https://conforcat.gencat.cat/ca/empreses/conforcat-a-mida/


D’altra banda, el Programa PROJECTA’T impulsa actuacions d’orientació i de prospecció adreçades a persones treballadores ocupades, per tal d’acompanyar-les en el seu procés d’adaptació envers els canvis dels sectors productius i del propi lloc de treball, bé sigui per promocionar o per canviar de sector o d'ocupació.


Les actuacions d’orientació tenen dues finalitats: per una banda, la de donar a conèixer els serveis inclosos en el sistema de formació i qualificació professional al teixit productiu; i per l’altra, la de copsar les necessitats, demandes i reptes dels diferents sectors i nodrir així les actuacions d'orientació.  


Cada vegada que s'obri una nova convocatòria dins del programa, es publicarà una Ordre de Bases i una Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i es farà difusió pels canals dels que disposa el Consorci. Les entitats sol·licitants han de demostrar la seva vinculació i expertesa en els sectors o subsectors productius  establerts en cada convocatòria, ja que els programes sol·licitats han de contenir necessàriament actuacions d’orientació i de prospecció.


Més informació a; https://conforcat.gencat.cat/ca/entitats/Programa_Projectat/ 

Altres notícies

Veure-ls totes