• Inici
 • Notícies
 • Més places de Química i Sanitat, menys Tèxtil i Imatge, i reorientació cap a Energia i Edificació

Notícies

12 de gener de 2024

Més places de Química i Sanitat, menys Tèxtil i Imatge, i reorientació cap a Energia i Edificació

L’Informe General de Prospectiva 2023-2026 determina en quins àmbits el mercat de treball català tindrà més demanda de personal i proposa com s’hauria d’anar reajustant l’oferta


L'Informe General de Prospectiva 2023-2026 ja ha vist finalment la llum. El document, cuinat a foc lent durant tot l’any passat, ha acabat tenint el vist-i-plau de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT aquest dijous 11 de gener de 2024, en el que ha de ser “una eina essencial per a una planificació eficient dels serveis bàsics de l’FP” en els propers anys, segons el propi Govern. L’estudi, pioner a l’Estat, ha de permetre incidir en “quins àmbits professionals s’han de potenciar perquè hi ha més demanda, quins s’han de fomentar mitjançant l’orientació o a quins s’ha d’estabilitzar l’oferta formativa”.

Concretament, l’estudi determina tres grans línies d’actuació:

Augment de l’oferta de places (famílies professionals amb indicadors del mercat de treball que apunten a una necessitat de disposar de més treballadors qualificats en relació amb les places formatives existents actualment):

 • - Química
 • - Informàtica i comunicació
 • - Transport i manteniment de vehicles
 • - Sanitat
 • - Serveis socioculturals i a la comunitat


Foment de les vocacions mitjançant l’orientació (oficis que demanaran més treballadors qualificats en paral·lel al fet que actualment ja hi ha moltes places formatives que no s’omplen):

 • - Marítimo-pesquera
 • - Indústries alimentàries
 • - Edificació i obra civil
 • - Indústries extractives
 • - Hostaleria i turisme
 • - Fusta, moble i suro
 • - Fabricació mecànica
 • - Electricitat i electrònica
 • - Instal·lació i manteniment
 • - Seguretat i medi ambient
 • - Energia i aigua
 • - Comerç i màrqueting


Estabilització de places (àrees que no apunten a una necessitat d’increment de places, ja que ja hi ha suficients treballadors qualificats):

 • - Agrària
 • Imatge personal
 • - Activitats físiques i esportives
 • - Imatge i so
 • - Arts gràfiques
 • - Tèxtil, confecció i pell
 • - Arts i artesanies
 • - Administració i gestió


En aquest sentit, entre els 10 cicles de Grau Mitjà en què hi va acabar havent més vacants aquest curs 2023/24 hi havia precisament els de Gestió Administrativa, el d’Atenció a les persones en situació de dependència i el de Sistemes microinformàtics i xarxes situats al pòdium. Les dades que apunta l’informe hauran de servir per modular aquesta situació, ja sigui mitjançant una reducció de les places ofertades, ja sigui mitjançant la promoció d’aquestes àrees entre l’alumnat.

"Energia i aigua o Fabricació mecànica presenten una relació feina-estudis elevada, tant a Grau Mitjà com Superior"


Entre d’altres aspectes, l’estudi apunta que les famílies professionals d’Energia i aigua o Fabricació mecànica presenten una relació feina-estudis elevada, tant en els CFGM com en els CFGS. En canvi, en el cas de Tèxtil, confecció i pell o Imatge i so, presenten una relació baixa tant en els CFGM com en els CFGS. També ressalten el cas paradigmàtic d’Informàtica i comunicacions, “amb una relació feina-estudis baixa en els CFGM però elevada en els CFGS”.

També destaca que els treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnologia i els de soldadors, planxistes, muntadors d’estructures metàl·liques i similars es consideren “de difícil cobertura en més del 75% dels municipis de més de 20.000 habitants”.


A l’hora de fixar-se específicament en la contractació, exposa que entre els mesos d’abril del 2022 i març del 2023 a Catalunya es va contractar un total d’1.398.748 persones en ocupacions relacionades amb l’FP. Les famílies amb més contractació van ser: Hostaleria i turisme; Comerç i màrqueting, i Administració i gestió. Per contra, les famílies professionals amb menor contractació van ser: Arts i artesanies, Energia i aigua i Indústries extractives:


Percentatge de persones contractades per família professional a Catalunya (abril 2022 – març 2023) | Font: Informe General de Prospectiva 2023-2026.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reiterar el compromís de la institució amb la formació professional i va subratllar la necessitat d’un “canvi de paradigma” en aquest àmbit per “adaptar-la a les necessitats de l’economia i el sector productiu, del present i del futur de Catalunya”. Segons Aragonès, l’Informe permetrà anticipar-se a les noves necessitats formatives i permetrà realitzar una “planificació més eficient”.

Altres notícies

Veure-ls totes